Câu chuyện cuộc sống

-Tranh cãi với khách hàng. Bạn thắng rồi. Khách đi mất .
- Tranh cãi với đồng nghiệp. Bạn thắng rồi. Đoàn đội tiêu tan.
- Tranh cãi với người nhà. Bạn thắng rồi. Tình thân biến mất.
- Tranh cãi với bạn hữu. Bạn thắng rồi. Bạn hữu dần xa.
- Tranh cãi với vợ, chồng. Bạn thắng rồi. Tình cảm nhạt phai.
- Tranh cãi với bất cứ ai, bạn thắng thì sao?
Thắng ở đây chính là bạn đã thua rồi.

Hãy tranh cãi, tranh đấu với chính BẢN THÂN.
Chỉ khi bạn trở thành người khiêm tốn, bao dung, độ lượng thì lúc đó bạn mới thật sự chiến thắng chính bản thân mình.

(Elise - Câu chuyện cuộc sống )


Tag: