Em không hỏi

Em không hỏi, anh cũng chẳng nói, đó là xa cách.
Em hỏi rồi, nhưng anh không nói, đó chính là bất hoà.
Em hỏi rồi, anh nói với em, đó chính là tin tưởng.
Anh không nói, em không cần hỏi, đó chính là thấu hiểu.
Em không hỏi, nhưng anh vẫn nói, đó chính là dựa vào nhau.
(Eli - Câu chuyện cuộc sống )


Tag: