HOA LAN HỒ ĐIỆP

Hồ điệp còn gọi là bướm lan
Hoa trông xinh đẹp tựa bướm đàn
Thân đơn ngắn, lá to dạng cứng
Rễ lớn dài, hoa nở quanh năm
Sắc nước hương trời lan hồ điệp
Trai tài gái sắc khóc tình nhân
Phải chăng Lan Điệp hồn xưa cũ
Vẫn còn lây lất cõi dương gian..


Tag: